Klok Management & Advies kan bogen op 20 jaar management ervaring. Of u nu behoefte hebt aan een Informatiemanager om grip te krijgen op uw bedrijfsvoering, een projectmanager om een software implementatie tot een goed einde te brengen, een interimmanager om uw bedrijfsonderdeel of afdeling tijdelijk aan te sturen of een verandermanager om uw bedrijfsvoering te stroomlijnen, bij Klok Management & Advies bent u aan het juiste adres.

Bij Klok Management & Advies staat het leveren van toegevoegde waarde aan uw organisatie voorop. Hiertoe maken wij duidelijke afspraken over wat wij leveren en wat wij daarvoor van u nodig hebben. Geven wij op ieder gewenst moment inzicht in de status en voortgang van de opdracht en werken wij liever een uurtje langer door dan dat wij uw klant in de kou laten staan. Voor ons staan groei en ontwikkeling van uw medewerkers centraal, zodat de door ons gerealiseerde resultaten ook voor de toekomst geborgd zijn.

Voor uw medewerkers betekent dit wij geloven dat zij met de juiste aandacht en begeleiding goed in staat zijn om zelf hun werk in te delen en hun tijd effecient en effectief te benutten. Wij ondersteunen uw medewerkers bij het uitvoeren van de eigen taken, bevorderen hun zelfredzaamheid en stimuleren  samenwerking. Daarnaast helpen wij hen om zelf de verantwoordelijkheid voor het eigen werk te voelen en de regie op het eigen werk te nemen. Dit alles door het stellen van duidelijke kaders en het geven van een grote mate van vrijheid om werk en tijd in te delen. Natuurlijk sturen wij bij waar nodig.

Klok Management & Advies kan uw organisatie ondersteunen op de volgende management gebieden:

Informatiemanagement

Het verbinden van business en ICT ondersteuning, bestuurder en ICT afdeling, ICT beheer en gebruikers. Informatiemanagement vertaalt de behoefte aan de juiste informatie op het juiste moment naar de juiste informatie- en ict-voorzieningen en zorgt ervoor dat de informatievraag van de organisatie en de ict-dienstverlening goed op elkaar aansluiten. Hiermee stelt goed informatiemanagement u in staat om nog beter in te spelen op de vraag van uw klant, uw voorraad slimmer te beheren om zo de kosten voor het houden van voorraad te reduceren of u te ondersteunen bij het maken van strategische keuzes.

Klok Management & Advies heeft ruime ervaring met het opzetten en inrichten van informatiemanagement binen organisaties, het coachen en opleiden van (toekomstig) informatiemanagers en beleidsmedewerkers en het uitvoeren van informatiemanagement. 

Projectmanagement

Het op gestructureerde wijze doorvoeren van veranderingen of oplossen van problemen. Projectmanagement stelt uw organisatie in staat om op een gestructureerde wijze problemen aan te pakken of veranderingen door te voeren die buiten de scope van uw dagelijkse bedrijfsvoering vallen zoals de bouw en invoering van een nieuw productiesysteem, het veranderen van de werkwijze van uw sales-afdeling of de koppeling van informatiesystemen. Projectmanagement kent veel raakvlakken met informatiemanagement en verandermanagement maar dient hiermee niet te worden verward. Waar informatiemanagement vooral de inrichting van uw bedrijf beschrijft gezien vanuit uw informatiesystemen en verandermanagement vooral de impact van veranderingen op uw medewerkers beschrijft projectmanagement het proces om informatiemanagement en verandermanagement toe te passen.

Wanneer projectmanagement op een goede wijze wordt ingezet kunt u met uw bedrijf sneller inspelen op ontwikkelingen in de markt, worden resultaten sneller en binnen budget gerealiseerd en worden inzet en beheer van de resultaten goed geborgd in uw organisatie en heeft u tijdens het project controle op de goede afloop.

Klok Management & Advies heeft 20 jaar ervaring met het initieren, starten, uitvoeren, afronden en evalueren van projecten en het coachen en opleiden van (toekomstig) projectmanagers.

Interimmanagement

Soms heeft uw organisatie behoefte aan tijdelijke aansturing van een bedrijfsonderdeel. Een van uw managers verlaat de organisatie en u heeft nog geen vervanger op het oog, uw ICT afdeling is de afgelopen jaren door vergaande automatisering van uw productieproces sterk gegroeid en heeft behoefte aan sturing met inhoudelijke kennis van zaken of één van uw productieafdelingen wordt binnenkort opgeheven en u zoekt een sterke manager om de afdeling te ontmantelen. Interimmanagement kan als op zichzelf staande opdracht uitvoeren maar kent sterke raakvlakken met verandermanagement en advies en kan eenvoudig met beiden worden gecombineerd.

Klok Management & Advies heeft ruime ervaring met het tijdelijk aansturen van afdeling die in beweging zijn en het geven van leiding, coaching en opleiden van medewerkers op meerdere niveau's en vakgebieden.

Verandermanagement

Het vormgeven van en leidinggeven aan veranderingen met een concrete focus op weerstand. Om uw concurrentiepositie te verbetern is uw organisatie bezig met digitalisering van bedrijfsgegevens en -processen. Uw archief wordt gedigitaliseerd, facturen worden niet meer per post verzonden maar via e-mail en uw gehele verkoopproces wordt in een nieuw CRM systeem ondergebracht. Dit alles heeft een enorme impact op uw medewerkers. Zij zitten met vragen of zij het 'werk op de nieuwe manier nog wel kunnen leren', 'is er straks nog wel werk voor mij'. Dit levert weerstand op die het doorvoeren van de veranderingen niet te goede komen. Verandermanagement kan natuurlijk als op zichzelf staand proces worden bekeken maar kent raakvlakken met projectmanagement en interimmanagement en wordt vaak in een combinatie van deze rollen uitgevoerd.

Klok Management & Advies heeft ruime ervaring met het begeleiden en aansturen van veranderprocessen en het aansturen, coachen en opleiden van medewerkers om op een goede manier met de veranderingen om te gaan en het beste uit zichzelf te halen.

 

Nieuwsgierig geworden naar wat Klok Management & Advies voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Michiel Klok voor het maken van een afspraak.